په‌یوه‌ندیپه‌رتووکخانه‌ئێمهلینکئه‌رشیفنووسه‌رانده‌سپێک

 

فێرگهی باران: بۆ فێربونی ئامێری گیتار.

 

 

      


لهگهڵ هونهرمهند (نوێنهر ئهحمهد) له (فێرگهی باران) فێری ئامێری گیتار به ماوهیهکی کهم و به شێوازێکی ئهکادیمیانه فێری ئامێری گیتار ده‌بێت.


فێرگهی باران فێرگهیهکی سهربهخۆیه و له لایهن هونهرمهند (نوێنهر ئهحمهد) وه بهڕێوه دهچێ.


ناو نیشان:
شهقامی سالم، بهرامبهر پهروهردهی سلێمانی،
تهنیشت ئاسیا سێڵ، تهلاری کهرکوک پلازه،

شوقهی ژماره: 11
ئیمهیل: guitar_81cl@yahoo.com
تهلهفۆن: 07701488373